Wiara dla wielu osób odgrywa bardzo ważną rolę w życiu. Coraz częściej i chętniej o niej mówimy. Nie należy jej się wstydzić. Osoby wierzące lubią otaczać się symbolami religijnymi w swoich pomieszczeniach. Wszelkie obrazy religijne oraz łańcuszki z wizerunkiem Matki Boskiej mają za zadanie podkreślać, jak ważna dla nich jest wiara. Warto uczyć takich zachowań nasze dzieci od najmłodszych lat. Dlaczego? O to odpowiedź.

Chrzest

Chrzest to tak naprawdę pierwszy krok, który rodzicie wykonują, by zbliżyć ich pociechę do Boga. Chrzcząc dziecko chcemy by stało się członkiem Kościoła i by było przez niego chronione. Chrzciny kojarzą się więc z białą szatą, pierwszym podarowanym medalikiem z wizerunkiem Matki Boskiej, gromnicą, paschałem i różańcem. Bardzo ważną rolę odgrywa tu paschał czyli duża świeca znajdująca się w Kościele. To od niej bowiem ojciec chrzestny odpala świecę dziecka na znak przywitania go w Królestwie. To niezwykle ważny symbol.

Komunia Święta

Dla wielu dzieci to ważne wydarzenie. Pierwszy raz podejdą do Komunii Świętej i poczują „ciało Chrystusa”. To również czas pierwszej spowiedzi, żalu za grzechy oraz szczerej i głębokiej modlitwy. Wiele młodych ludzi od tego czasu bardziej świadomie chodzi do Kościoła, czyta Pismo Święte a jego wiara jest silniejsza niż przedtem.

Czy warto młodym ludziom tłumaczyć od małego symbole, które są ważne w naszej wierze? Oczywiście, że tak.