Gdy myślimy o prezentach nawiązujących do religii katolickiej zazwyczaj zgadzamy się z tym, że mogłyby one ucieszyć zarówno niejedną z babć, jak i ciotek. Na ogół wydaje nam się jednak, że ich wybór jest ograniczony, a tym samym trudno znaleźć rozwiązanie wartościowe i niekonwencjonalne. Czy jednak musi tak być?

Upominki o tematyce religijnej kojarzą nam się przede wszystkim z mniej lub bardziej ekskluzywnymi wydaniami Pisma Świętego oraz z okolicznościowymi kalendarzami. Nie można nie zgodzić się z tym, że obie opcje są bardzo wartościowe, czasem jednak zależy nam na rozwiązaniu mniej standardowym. Jego przykładem mogą być obrazy religijne, które zajmują coraz więcej miejsca w sklepach z dewocjonaliami. Kupujący podchodzą do nich z życzliwością z przynajmniej kilku powodów, na pierwszy plan wysuwa się zaś to, że obrazy te mają zarówno wartość estetyczną, jak i duchową. Nie bez znaczenia jest i to, że ich różnorodność umożliwia wybór rozwiązań w największym stopniu odpowiadający naszej estetyce.