krzyż benedyktyńskiW wierze katolickiej istnieją pewne sakramentalia. Są to przedmioty lub czynności, którymi posługuje się Kościół, aby osiągnąć określone skutki duchowe, cielesne, czy też uzdrawiające. Mogą być to medaliki, szkaplerze lub czynienienie znaków krzyża. Takim sakramentalium jest także krzyż benedyktyński można go kupić na: Meritohurt.

 

Krzyż benedyktyński – znaczenie medalionu

 

Krzyż świętego Benedykta od zwykłego krzyża różni się jedynie umieszczonym w nim medalikiem św. Benedykta. Na obu stronach medalionu wygrawerowane są charakterystyczne znaki.

 

Na awersie medalu znajduje się św. Benedykt, który w prawej ręce trzyma krzyż, a w lewej księgę. Na obrzeżu prezentuje się napis „Elius in obitu nostro praesentia muniamur”, co oznacza „Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci”. Obok świętego napisano „Crux sancti patris Benedicti” („Krzyż świętego Ojca Benedykta). Na tej samej wysokości znajdują się wypełzający z kielicha wąż oraz kruk z rozpostartymi skrzydłami. Przypominają one o charakterystycznych wydarzeniach z życia świętego.

 

Na rewersie

 

Druga strona medalu charakteryzuje się dużym krzyżem i wieloma monogramami. Nad krzyżem umieszczono dewizę zakonu benedyktyńskiego – Pax (Pokój). Na krzyżu znajdują się skróty: w pionie CSSML (Crux Sacra Sit Mihi Lux – Krzyż święty niech będzie mi światłem), i w poziomie: NDSMD (Non Draco Sit Mihi Dux – Smok niech nie będzie mi przewodnikiem). Wokół krzyża wyryto CSPB (Krzyż świętego Ojca Benedykta). Na obrzeżu medalika umieszczono litery VRSNSMV-SMQLIVB, czyli „Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas” (w tłumaczeniu: „Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to, co podsuwasz, sam pij truciznę”).