Dewocjonalia są to przedmioty poświęcone, na których katolik może skupić się podczas modlitwy, a skupienie to może ułatwić klęcznik karmelitański https://www.meritohurt.pl/kleczniki/klecznik-taize-karmelitanski,4109,1.html . Mogą się znaleźć w obiegu komercyjnym. Tradycja ta ma początek w Piśmie Świętym, we fragmencie Ewangelii św. Marka 5, 25-34, mówiącym o tym, że kobieta, która dotknęła się płaszcza Chrystusowego wyzdrowiała z choroby, na którą cierpiała przez 12 lat.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, dewocjonalia, które przestały służyć, były niszczone i palone, więc najstarsze z nich mają ok. 400 lat. Cieszyły się one ogromnym szacunkiem, o czym świadczy to, że często poddawano je naprawom.

Rodzaje dewocjonaliów w czasach współczesnych


Tradycja Kościoła Katolickiego stworzyła wiele rodzajów takich przedmiotów. Budzącym największe wątpliwości wśród protestantów są chyba obrazy i figurki, które są chyba najpopularniejszymi przedmiotami pełniącymi tę funkcję.
Innym rodzajem są różańce, których tradycja sięga I wyprawy krzyżowej. Modlitwa różańcowa jest modlitwą lubianą przez licznych świętych, a także ulubioną modlitwą Matki Bożej, czego wyraz dała podczas objawień.
Wśród wiernych często były noszone medaliki. Dosyć popularnym jest medalik świętego Benedykta, który, jednocześnie, zawiera w sobie egzorcyzm.
Nosząc dewocjonalia czy modląc się przed figurką, lub obrazem, należy pamiętać, że, wbrew temu co sądzą protestanci, modlimy się do Boga w Trójcy Jedynym, nie do przedmiotu i należy to rozróżniać, inaczej może się on okazać przedmiotem bałwochwalstwa.